Välkommen till Afrikagrupperna

AGS logo black Välkommen till AfrikagruppernaVälkommen till Afrikagrupperna!

Världen är ingen rättvis plats och behoven är stora. Runt omkring oss gör sig orättvisor synliga på olika sätt och till olika grad. En av de cialis canada delar av världen där detta blir som allra tydligast är södra Afrika. Här finns majoriteten av de länder som räknas till världens fattigaste. Fattigdomen är utbredd och många saknar möjligheten att försörja sina familjer. Många människor saknar reellt inflytande över sina liv och har inte möjligheten att delta i demokratiska processer på olika nivåer. Hiv-prevalensen är den högsta i världen, men bromsmediciner är svåråtkomliga och dyra och tillgången till information, testning och kondomer begränsade. Detta resulterar i att tre av fyra afrikaner lever på mindre än två dollar om dagen och att det varje dag dör 8000 människor i aids varav 80 procent i Afrika. Sedan pandemins början har i denna region 14,8 miljoner barn förlorat en eller båda sina föräldrar som följd av sjukdomen.

short stories 2 Välkommen till AfrikagruppernaMed en rättvis värld som vision har Afrikagrupperna sedan organisationen bildades 1974 arbetat med utvecklingssamarbete för fattigdomsbekämpning, självbestämmande och demokrati. Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation, verksam i Angola, Moçambique, Namibia, online sale viagra Sydafrika, Zimbabwe och i Sverige. Afrikagrupperna stödjer även kampen för ett fritt Västsahara.

Afrikagrupperna har professionell personal, med landsansvariga koordinatörer och informatörer, på plats i varje programland i södra Afrika. I stället för att driva egna projekt stöder Afrikagrupperna idag organisationer som arbetar på olika nivåer i samhället. Dessa organisationer arbetar bland annat med att förbättra odlingsmetoder, påverka för bättre arbetsvillkor, erbjuda mikrokrediter, juridiskt rådgivning och hemsjukvård. Deras och vår strävan är att förbättrar levnadsvillkoren för bland annat småbönder, kvinnliga lantarbetare, småföretagare och personer som lever med hiv.

På kontoren i Stockholm och Göteborg bedriver personalen informations- och påverkansarbete, opinionsbilding och insamlingsverksamhet, och sköter det övergripande strategi- och temaarbetet samt ekonomi- och controllerfunktionerna.

Vårt arbete drivs av grundläggande värderingar att solidaritet handlar om rättvisa, om rättvis fördelning av resurser och makt, om rätt till utveckling för alla och om att vi har ett gemensamt ansvar att arbeta för en rättvis värld. Solidaritet och handlingar i solidaritetens anda behöver uppmärksammas och uppmuntras för att påvisa alternativ till allt starkare nyliberala och självcentrerade värderingar samt för att inspirera andra att stå upp för mänskliga rättigheter och en rättvis värld i solidaritetens namn.

short stories 3 300x200 Välkommen till AfrikagruppernaDessa värderingar är speciellt viktiga i vårt arbete i södra Afrika där civilsamhället är svagt och där individer i maktposition, grupperingar, företag och regimer helt ostraffat kan ta för sig för att berika sig själva, begå övergrepp på befolkningar, utnyttja svagare grupper och skriva om grundlagen till egen fördel, bara för att ta några exempel.

Resultatet av vårt solidaritetsarbete blir att civilsamhället stärks. Folk organiserar sig, deltar i föreningsliv och lär sig att göra sin röst hörd. De lär sig att tillsammans blir de starka, att de kan protestera mot övergrepp av olika slag.

Afrikagrupperna bidrar till det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete, det vill säga att skapa förutsättningar för den som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor genom information, utbildning och personlig utveckling. Vi anser att många problem är gemensamma för alla länder i regionen och att våra partnerorganisationer kan stödja och komplettera varandras arbete. Utöver våra landspecifika strategier arbetar vi därför regionalt över gränserna i södra Afrika.

Att förändra grundläggande förhållanden i världen tar tid och kräver ihärdighet och därför bygger Afrikagruppernas utvecklingsarbete på ett långsiktigt och ömsesidigt partnerskap. Ett exempel är norra Moçambique där vi har varit verksamma i 35 år.

Genom vår verksamhet förändras och förbättras tusentals människors liv och vardag varje dag! Tack vare detta arbete har Ornelio Afonso från Moçambique, gått från att vara mycket sjuk till att idag vara hiv-aktivist och stödja andra som lever med hiv. Catherine Davids i Sydafrika har kunnat kämpa för och lyckats förbättra sina arbetsvillkor som farmarbetare på en vinfarm i

Western Cape, Medina Mflozi från Zimbabwe har med hjälp av mikrokrediter kunnat starta ett bageri tillsamman med 5 kollegor. Idag försörjer hon inte bara sin egen familj, utan även en mormor och hennes två barnbarn i hennes hemby. Julieta Abondio i Moçambique har lärt sig nya odlingsmetoder och kunnat höja avkastningen på sina skördar och skolbiblioteket i Nswazi, Zimbabwe, har fått nya bokleveranser.

Klicka här för att läsa mer om Afrikagrupperna och vår verksamhet i Sverige och i södra Afrika.