Posts Tagged
CEDAW

  • 2012/02/28 • Jämställdhet, Zimbabwe • Views: 511

      Diskriminering av kvinnor

      Rapporten ”Diskriminering av kvinnor i Zimbabwe på grund av sexuell läggning eller könsidentitet” har presenterats av GALZ vid den pågående 51 sessionen av FN:s kommitté om avskaffande av all diskriminering mot...

      Read article