Posts Tagged
CEDAW

  • 2012/02/28 • Jämställdhet, Zimbabwe • Views: 531

    Diskriminering av kvinnor

    Rapporten ”Diskriminering av kvinnor i Zimbabwe på grund av sexuell läggning eller könsidentitet” har presenterats av GALZ vid den pågående 51 sessionen av FN:s kommitté om avskaffande av all diskriminering mot...

    Read article