Posts Tagged
förnyelsebar energi

  • 2012/03/04 • Bistånd, Klimat, Sydafrika • Views: 1647

      Goddag Yxskaft

      Den svenska biståndsdebatten är ännu en gång i rullning och den som lyssnade på Sveriges radio den 25 februari kunde då få sig en första klassens skopa motsägelsefull argumentering. Det fanns många godbitar att ta ifrån men då...

      Read article