Posts Tagged
myndighet

 • 2013/03/03 • Sydafrika • Views: 666

   Människor agerar när staten är passiv

   Nomusa Mamkhize berättar: - Jag kom hit till Siyanda, Durban, 1988 och marken var då, liksom nu, statligt ägd. Redan från start kämpade vi för rätten att få stanna på marken. Vi samlade pengar för att kunna betala advokater och...

   Read article

  • 2011/09/05 • Försörjning, Sydafrika • Views: 686

   Från hopp till hopplöshet

   Det finns ett antal olika statliga reformer som ämnar förändra ägandestrukturer i Sydafrikas jordbruk. En av modellerna infinner sig när en farmare önskar sälja sin farm och staten kliver in som köpare. Staten kan då välja att...

   Read article