Posts Tagged
PLAS

  • 2011/09/05 • Försörjning, Sydafrika • Views: 682

      Från hopp till hopplöshet

      Det finns ett antal olika statliga reformer som ämnar förändra ägandestrukturer i Sydafrikas jordbruk. En av modellerna infinner sig när en farmare önskar sälja sin farm och staten kliver in som köpare. Staten kan då välja att...

      Read article