Posts Tagged
rödabandet

  • 2011/12/01 • Hiv och SRHR, Namibia • Views: 634

      Vi måste få stopp!

      –Varför sparar du dina drickor? frågade jag Yolanda. Det var tredje dagen på en workshop i Windhoek, Namibia, för dem som vårdar aidspatienter. Deltagare hade kommit från hela landet för att få psykosocialt stöd. Jag var med...

      Read article